Leiebetingelser


Gjelder bookinger gjort etter 01.07.2023

Disse bestemmelsene sammen med din bestilling gjelder som bindende kontrakt for opphold på våre utleieenheter.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp, kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, eller lignende.

 BETALING
Sjusjøen Hytteutleie benytter betalingsløsning levert av NETS for innbetaling. Ved bestilling av opphold gjennom vår hjemmeside gjøres betaling direkte inne på siden. Ved bestilling av opphold via e-post eller telefon vil leietaker få tilsendt en betalingslenke sammen med bekreftelsen, eller det kan sendes faktura.

  • Ved bestilling mer enn 31 dager før ankomst kan totalbeløpet enten betales i sin helhet, eller med delbetaling umiddelbart etter bestilling.
  • Ved delbetaling vil det kreves minimum 10% av den totale leiesummen ved bestilling.
  • Resterende beløp skal betales senest 30 dager før ankomstdato.
  • Ved bestilling 30 dager eller mindre før ankomst skal totalbeløpet betales i sin helhet ved bestilling.

For utsending av faktura tilkommer et fakturagebyr på NOK 80,-

Leietaker skal ha innbetalt det totale leiebeløpet for å få utlevert nøkkel.

AVBESTILLING AV HELE ELLER DELER AV BESTILLING

  • Ved avbestilling tidligere enn 31 dager før ankomst, vil 10% av det totale leiebeløpet tilfalle Sjusjøen Hytteutleie.
  • Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst tilfaller 100% av det totale leiebeløpet Sjusjøen Hytteutleie. Ikke innbetalt leiebeløp må da betales av leietaker etter avbestilling.

ENDRING AV BEKREFTET BESTILLING
Med endring menes forkortelse av bestilt opphold eller endring av type boenhet. Endring omfatter ikke flytting av booking til andre datoer enn opprinnelig bestilt, kun forkortelse i samme periode.
Ved forlengelse av bestilt opphold avhenger dette av ledig kapasitet og må skje på forespørsel.

  • Endring av dato eller enhet for oppholdet må gjøres senest 16 dager før ankomst uavhengig av bestillingstidspunkt for at endringen skal kunne gjennomføres og/eller oppfylle krav om refusjon.
  • Endring 15-0 dager før ankomst vil ikke oppfylle krav om refusjon.

 I alle tilfeller tilkommer administrasjonsgebyr på 200,-.

Ved tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.

Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig til Sjusjøen Hytteutleie på info@sjusjoen.no.

Leietaker er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring samt reise og ansvarsforsikring. Leietaker er også ansvarlig for å informere sitt følge om dette.

BESTILLING
Ved bestilling av overnatting må den som bestiller være minst 18 år. Dette gjelder også for minst én ansvarlig på hytte/leilighet under hele oppholdet. Skulle det vise seg at ansvarlig leietaker ikke er 18 år eller eldre vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

Leietaker vil motta en e­-post med bekreftelse og betalingsinformasjon når bestillingen er gjennomført, forutsatt at Sjusjøen Hytteutleie har fått oppgitt en korrekt og gyldig e-post adresse. Det oppfordres også til å sjekke søppelpost dersom e-posten ikke kommer innen forventet tid.

Leietaker skal kontrollere bekreftelsen som mottas fra Sjusjøen Hytteutleie slik at denne er i henhold til bestillingen. Sørg for at ankomst- og avreisedato, antall personer og type boenhet er samsvarer med bestillingen, samt at eventuelle tilleggstjenester som sengetøy, barnestol, barneseng og boblebad er riktig inkludert i bekreftelsen.

Ved bekreftet opphold aksepterer leietaker leievilkår.

Sjusjøen Hytteutleie plikter å påse at leietaker sin informasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten samtykke.

I forbindelse med bestilling samtykkes det til at Sjusjøen Hytteutleie kan sende relevant informasjon til oppgitt e­-postadresse.

PRISER
De avtalte prisene er bindende for begge parter enten avtalen er gjort muntlig eller skriftlig.

Sjusjøen Hytteutleie tar forbehold om evt. Skrivefeil på nett og trykkmateriale.

Sjusjøen Hytteutleie forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av betydelig økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll.

INNSJEKK OG UTSJEKK
Nøkkelutlevering og -tilbakelevering til alle våre enheter skjer i eller utenfor vårt resepsjonsbygg, adresse: Sjusjøvegen 1595, 2612 Sjusjøen. Vi gjør oppmerksom på at man må gjennom en bom for å komme til hytter og leiligheter som ligger i området Rømåsen 1.november til 1.mai og Storåsen betales i sin helhet av leietaker. Alle bommer administreres av Youpark og betalingsinformasjon finnes på youpark.no. Sjusjøen Hytteutleie er ikke ansvarlig for eventuelle gebyr som følge av bompassering uten betaling.

Ved ankomst utenfor våre åpningstider blir nøkler lagt ut i nøkkelboks. Det ligger kjørebeskrivelse til hytta/leiligheten i konvolutt i postkasse under nøkkelboksene. Vennligst gi beskjed ved sen ankomst innen kl. 12 ankomstdag.

Innsjekk tidligst kl. 16:00 og utsjekk senest kl. 11:00.

RENGJØRING
Ved avreise skal leietaker rydde etter seg. Dette innebærer at leietaker vasker av søl på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten, samt uteområde tilknyttet boenheten. Søppel kastes i utsatte restavfallscontainere eller renovasjonspunkt med adresse Benstigen.  Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, tilkommer gebyr. Husk å lukke alle dører og vinduer.

SNØMÅKING OG SNØBRØYTING I VINTERSESONG
I vintersesong er Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for å bestille brøyting og måking av snø ved inngangsparti, men ved ankomst på dager med svært dårlig vær og mye snøfall, må det påregnes at leietaker må måke frem til inngangen selv om Sjusjøen Hytteutleie har utført snømåking tidligere på dagen. På slike dager er det også mulig at man må vente på brøyting av gårdsplass selv om dette er bestilt av Sjusjøen Hytteutleie. Under selve oppholdet er leietaker selv ansvarlig for snømåking av inngangsparti, og/eller der brøytebil ikke kommer til rundt leid hytte/leilighet. Snøfrie terrasser/verandaer er ikke standard i vintersesong. Ønskes dette må det bestilles av leietaker mot ekstra kostnad for utføring av jobben.
Leietaker er selv ansvarlig for å ha kjøretøy skodd for de kjøreforhold som måtte være under oppholdet.

GENERELL INFORMASJON
Sjusjøen Hytteutleie AS fraskriver seg ansvaret for feil som leietaker og leietakers følge gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som leietaker, eier av hytte/leilighet og Sjusjøen Hytteutleie AS som formidler.

PRIVATEIDE HYTTER OG LEILIGHETER
Sjusjøen Hytteutleie AS er formidler av privateide hytter og leiligheter, og kontaktpunkt for leietaker fra første henvendelse og frem til avreise.
Som formidler av andres eiendom, vil hoveddelen av de inntekter Sjusjøen Hytteutleie mottar, med fradrag av formidlingsprovisjon fra leietaker bli utbetalt til eierne av boenhetene.

Privateide hytter og leiligheter kan ikke forventes å ha samme inventar og utstyr, og dersom leietaker vil har behov for ikke-typisk utstyr under sitt opphold anmodes det om å medbringe dette selv. Herunder også kjøkkenutstyr.  Leietaker plikter å behandle annen manns eiendom hensynsfullt.

SPESIELLE ØNSKER
Ved ønske om at boenheten skal ha spesielle fasiliteter, beliggenhet, eller at leietaker har spesielle krav til boenhet, og dette ikke klart fremkommer i beskrivelse og bekreftelse MÅ leietaker ta direkte kontakt med Sjusjøen Hytteutleie AS for å forsikre seg om dette før bestilling av boenhet gjennomføres. Er bestillingen gjennomført vil ikke dette kunne være avbestillingsårsak.

GJENGLEMTE GJENSTANDER
Sjusjøen Hytteutleie AS har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.

BOBLEBAD
Enkelte hytter har boblebad som ekstra tilbud til leietaker. Pris for leie av boblebad tilkommer. Sjusjøen Hytteutleie er ansvarlig for klargjøring og rengjøring av boblebad i forkant. Leietaker er ansvarlig for å behandle boblebadet etter instrukser gitt av Sjusjøen Hytteutleie under oppholdet. Dersom boblebadet leies av to leieforhold som reiser og ankommer samme dag må den som ankommer være innforstått med at boblebadet trenger 24 timer til oppvarming etter rengjøring før det er klart til bruk.

LEIETAGERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR
Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.

STØY
Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for naboer vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Det skal være stille senest kl. 23.00

Leietakere kan uventet blir utsatt for støy fra byggeprosjekter, trafikk eller liknende. Sjusjøen Hytteutleie kan ikke holdes ansvarlig for støy av denne art.

ANTALL PERSONER
Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dette antallet inkluderer også barn.

HUSDYR
Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt. Sjusjøen Hytteutleie kan ikke garantere at det ikke tidligere har oppholdt seg kjæledyr i enheten, og påtar seg ikke ansvar for leietakers allergiske reaksjoner som et resultat av husdyr har vært inne i enheten.

SENGETØY
Dyner og puter finnes i utleieenhetene, sengesett og håndklær kan leies hos Sjusjøen Hytteutleie eller medbringes. Bestilling av sengetøy og ved bør være oss i hende senest 1 uke før ankomst og koster kr. 150,- per sett for sengetøy, stor og lite håndkle. Vi gjør oppmerksom på at laken er tilpasset enkeltseng, og i visse senger vil ha behov for ekstra laken.
Reiseseng til barn kan leies av Sjusjøen Hytteutleie til. Kr. 130,- Dyne, pute og sengetøy til barneseng må medbringes av gjest.

SKADER/BRANNALARM
Skader som leietaker påfører enheten og dens løsøre, skal erstattes av leietaker. Leietaker plikter å opplyse Sjusjøen Hytteutleie om skaden snarest mulig, eller senest kl. 10:00 påfølgende åpningsdag.

Selvforskyldt utløsning av brannalarm der brannalarm er direkte tilkoblet til alarmselskap og/eller brannvesen som fører til utrykning vil bli krevd erstattet før avreise. Gebyr for unødig utrykning er NOK 5000,- fastsatt av brannvesenet.

Det er røykeforbud på alle våre hytter og leiligheter. Blir ikke dette overholdt vil leietaker bli etterfakturert for kostnadene dette medfører for å fjerne lukt, minimum NOK 1500,-.

ILD OG STRØM
Ildsteder skal brukes med varsomhet. Opptenning skal skje med rent trevirke og/eller tennbriketter. Papir i all form skal ikke benyttes som opptenning. Leietaker skal gjøre seg kjent med innendørs ildsted før opptenning. Se hytta/leiligheten sin informasjonsperm for ytterligere informasjon som omhandler ildstedet dersom dette er tilgjengelig.
Enkelte hytter har ildsteder utendørs, enten i form av flyttbar grill, fast grill eller bålpanne. Ved til bruk utendørs må dekkes for leietakers regning og kan kjøpes hos Sjusjøen Hytteutleie.
All form for ildopptenning i tilgjengelige fasiliteter skal skje under oppsyn av leietaker. Det er ikke tillatt å tenne bål på område tilknyttet hytta/leiligheten. Ved tenning av bål i utmark gjelder aktsomhetsregelen. Bålforbud må respekteres.
Normalt forbruk av strøm og vann og er inkludert i prisen. Ved forbruk utover det som anses som normal for hyttens størrelse, antall boende personer og sesong vil det tilkomme tilleggsgebyr. Sjusjøen Hytteutleie oppfordrer til å holde forbruket til et nøkternt nivå, og benytte vedfyring ved ekstra behov for varme i hytta/leiligheten.

Varmekilder på strøm og ild skal ikke tildekkes under bruk! Leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor eier dersom en tildekket varmekilde forsaker skade.

EL-BIL/HYBRID-BIL
Lading av el-bil/hybrid-bil er bare tillatt dersom hytta/leiligheten er utstyrt med ladestasjon/ladeboks. Ved leie av hytte/leiligheten uten ladestasjon/ladeboks, skal lading av el-bil/hybrid på offentlig ladestasjon benyttes.
Kontakt resepsjonen for informasjon om nærmeste ladepunkt.
Leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor eier dersom uegnet ladepunkt benyttes og forsaker skade.

TV OG INTERNETT
Internettilkobling/bredbånd tilbys på flere forskjellige måter, for eksempel via kabel, wifi, mobilrutere ol. Internett er en ekstra tjeneste eier av hytta/leiligheten tilbyr. Flere av hyttene/leilighetene i Sjusjøen Hytteutleie sin portefølje har ikke tilgang på internett.
Sjusjøen Hytteutleie har enkle mobilrutere(4G) som kan leies mot tillegg i pris.
For internett er ikke Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for bortfall av signaler, datamengde, hastighet, overbelastet antenne, kabelproblemer, eller andre problemer med dekning.
For TV er ikke Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for bortfall av signaler eller utilfredsstillende kanalpakke.
Vi gjør oppmerksom på at kanal-pakkene til TV på hyttene/leilighetene i Sjusjøen Hytteutleie sin portefølje varierer. På enkelte hytter/leiligheter kan eget abonnement for TV og streaming benyttes.

REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor Sjusjøen Hytteutleie på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for leietaker. Leietaker forplikter seg likevel til å gi Sjusjøen Hytteutleie rimelig tid til å rette eventuelle feil og mangler dersom feilen/mangelen tilsier dette. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

I helg og høytider kan det ikke forventes av feilen/mangelen blir utbedret før neste virkedag dersom det kreves fagpersonell eller innkjøp hos forhandler som normalt holder stengt i helg og høytid. Dette omfatter ikke kritiske skader som må repareres umiddelbart.

 FORCE MAJEURE, OG/ELLER EKSTRAORDINÆRE HENDELSER OG OMSTENDIGHETER, OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD

Sjusjøen Hytteutleie kan ikke holdes til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Herunder også strømbrudd, stengte veier og redusert fremkommelighet til hytta som følge av vær.

På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted hvis mulig. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet. Dette omfatter forhold som gjør bestilt hytte/leilighet ubeboelig for leietaker og leietakers følge etter Sjusjøen Hytteutleie sitt skjønn, mislighold fra eiers side, eller andre uforutsette hendelser som ligger utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll.

Dersom Sjusjøen Hytteutleie er forhindret eller vesentlig hindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen på grunn av force majore-hendelser og/eller andre ekstraordinære hendelser eller omstendingheter – inkludert, men ikke begrenset til krig, naturkatastrofer, forurensningskatastrofer, tørke, andre ekstraordinære værforhold, epidemier, pandemier, karantenetiltak, stengte landegrenser og/eller geografiske områder, matmangel og/eller rasjonering, trafikkforhold, avbrudd i valutahandel, streik eller lockout, og uavhengig av om force majore-hendelsene og/eller de andre ekstraordinære hendelsene eller omstendighetene var påberegnelige på tidspunktet bookingen ble gjort, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å kansellere avtalen, og er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av avtalen. Dersom force majore-hendelser og/eller ekstraordinære hendelser eller omstendigheter inntreffer, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å beholde alle beløp som leietaker har betalt til Sjusjøen Hytteutleie.

LAGRING AV DATA

Du som gjest er viktig for Sjusjøen Hytteutleie og vi tar vårt ansvar for sikkerheten til dine personopplysninger svært alvorlig.
Vi påtar oss å beskytte dine personopplysninger og praktisere åpenhet om de opplysningene vi innhenter om deg og hva vi gjør med dem.
For å gjenspeile de nyeste endringene i personvernlovgivningen, og vårt engasjement for åpenhet har vi oppdatert Personvernpolicyen vår.

PERSONVERN
Sjusjøen Hytteutleie respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem:
Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.
Dersom du fyller inn informasjon i registreringsskjemaer vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.
Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Utlevering til tredjeparter

Opplysningene blir utlevert til vår leverandør HAUS som hoster våre nettsider.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?

Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.
Øvrige opplysninger vi mottar fra deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem, og maksimum i 3 år.

Lenker

Sjusjoen.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun Sjusjoen.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider.

Endringer

Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på vår nettside, sjusjoen.no. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.
Sjusjoen.no kan, ved avtale med TripAdvisor, samle og synliggjøre anmeldelser fra brukere som har publisert informasjon på relevante destinasjoner og produkter på TripAdvisor. Man har frasagt seg alle rettigheter man måtte ha når man skriver disse brukeranmeldelser. Dine bidrag kan fritt brukes, kopieres, distribueres og publiseres i alle medier, og på alle måter, uten din tillatelse. Se TripAdvisors vilkår og merknader for webområdet,personvernbestemmelser og retningslinjer for informasjonskapsler.
Vi redigerer ikke brukeranmeldelser publisert på TripAdvisor, og kan ikke holdes ansvarlige for disse anmeldelsene, eller annen bruk, distribusjon eller republisering av disse. Sjusjoen.no verken bekrefter eller avkrefter meninger eller holdninger uttrykt i brukeranmeldelser. Alle beslutninger tatt med grunnlag i anmeldelser eller kommentarer på Sjusjoen.no, gjøres for egen regning.

Cookies

Vi bruker cookies (informasjonskapsler). Dette er datapakker som lagres på din enhet.
Våre cookies brukes for å tilpasse nettsidene til din bruk og dine innstillinger, samt til å gjennomføre anonymiserte undersøkelser om brukeratferd på nettsidene og registrere antall besøkende. Cookies kan også brukes til brukerrettet markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi bruker følgende cookies:
Sesjonsavhengige cookies brukes for å registrere at en bruker er inne på sidene våre, og hvilke valg brukeren gjør.
Faste informasjonskapsler (cookies) bruker vi for at du skal slippe å endre noen faste innstillinger hver gang du besøker vårt nettsted (for eksempel språk). De fleste faste informasjonskaplser har en utløpsdato, og vil slettes automatisk etter en gitt periode.
3. parts cookies bruker vi for å innhente generell statistikk om besøk på våre nettsider (for eksempel Google Analytics).
Du kan i din nettleser velge å avvise cookies. Gjennom en funksjon i din nettleser velger du også om/når du vil slette cookies.

Spørsmål eller kommentarer

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på info@sjusjoen.no.


Spørsmål eller kommentarer
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du
kontakte oss på info@sjusjoen.no.