Leiebetingelser privatpersoner


Gjelder bookinger gjort fra og med 01.01.2024

Disse bestemmelsene sammen med din bestilling gjelder som bindende kontrakt for opphold på våre utleieenheter.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp, kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, eller lignende.

BETALING

Sjusjøen Hytteutleie benytter betalingsløsning levert av NETS for innbetaling. Ved bestilling av opphold gjennom sjusjoen.no gjøres betaling direkte inne på siden. Ved bestilling av opphold via e-post eller telefon vil leietaker få tilsendt en betalingslenke sammen med bekreftelsen, eller det kan sendes faktura.
*Ved bestilling mer enn 31 dager før ankomst kan totalbeløpet enten betales i sin helhet, eller med delbetaling umiddelbart etter bestilling.
*Ved delbetaling vil det kreves minimum 10% av den totale leiesummen ved bestilling.
*Resterende beløp skal betales senest 30 dager før ankomstdato.
*Ved bestilling 30 dager eller mindre før ankomst skal totalbeløpet betales i sin helhet ved bestilling.
For utsending av faktura tilkommer et fakturagebyr på NOK 80,-
Leietaker skal ha innbetalt det totale leiebeløpet for å få utlevert nøkkel.

AVBESTILLING AV HELE ELLER DELER AV BESTILLING
*Ved avbestilling tidligere enn 31 dager før ankomst, vil 10% av det totale leiebeløpet tilfalle Sjusjøen Hytteutleie.
*Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst tilfaller 100% av det totale leiebeløpet Sjusjøen Hytteutleie. Ikke innbetalt leiebeløp må da betales av leietaker etter avbestilling.

ENDRING AV BEKREFTET BESTILLING
Med endring menes forkortelse av bestilt opphold eller endring av type boenhet. Endring omfatter ikke flytting av booking til andre datoer enn opprinnelig bestilt, kun forkortelse i samme periode.
Ved forlengelse av bestilt opphold avhenger dette av ledig kapasitet og må skje på forespørsel.

*Endring av dato eller enhet for oppholdet må gjøres senest 16 dager før ankomst uavhengig av bestillingstidspunkt for at endringen skal kunne gjennomføres og/eller oppfylle krav om refusjon.
*Endring 15-0 dager før ankomst vil ikke oppfylle krav om refusjon.
I alle tilfeller tilkommer administrasjonsgebyr på 200,-.

Ved tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.

Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig.

FORSIKRINGER

Leietaker er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring samt ansvarsforsikring. Leietaker er også ansvarlig for å informere sitt reisefølge om dette.

BESTILLING
Leietaker må være minst 18 år. Dette gjelder også dersom det bestilles opphold på vegne av andre, slik at leietaker ikke er samme som ankommer. Skulle det vise seg at leietaker/ankommer ikke er minst 18 år vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

Leietaker vil motta en e­-post med bekreftelse og betalingsinformasjon når bestillingen er gjennomført, forutsatt at Sjusjøen Hytteutleie har fått oppgitt en korrekt og gyldig e-post adresse. Det oppfordres også til å sjekke søppelpost dersom e-posten ikke kommer innen forventet tid.

Leietaker skal kontrollere bekreftelsen som mottas fra Sjusjøen Hytteutleie slik at denne er i henhold til bestillingen. Sørg for at ankomst- og avreisedato, antall personer og type boenhet samsvarer med bestillingen, samt at eventuelle tilleggstjenester som sengetøy, barnestol, barneseng, tilgang til elbil-lader og boblebad er riktig inkludert i bekreftelsen.

Ved bekreftet opphold aksepterer leietaker leievilkår.

Sjusjøen Hytteutleie plikter å påse at leietaker sin informasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten samtykke.

I forbindelse med bestilling samtykkes det til at Sjusjøen Hytteutleie kan sende relevant informasjon til oppgitt e­-postadresse.

PRISER
De avtalte prisene er bindende for begge parter enten avtalen er gjort muntlig eller skriftlig.
Sjusjøen Hytteutleie tar forbehold om eventuelle skrivefeil på nett og trykket materiale.

Sjusjøen Hytteutleie forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av betydelig økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økte skatter eller andre omstendigheter utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll.

INNSJEKK OG UTSJEKK
Nøkkelutlevering og -tilbakelevering til alle enheter skjer i eller utenfor Sjusjøen Hytteutleie sitt resepsjonsbygg med adresse: Sjusjøvegen 1595, 2612 Sjusjøen. Det gjøres oppmerksom på at man må gjennom en betalingsbom for å komme til hytter og leiligheter som ligger i området Rømåsen i perioden 1.november til 1.mai, samt Storåsen med helårsbom.  Bomavgiften betales i sin helhet av leietaker. Alle bommer administreres av Youpark og betalingsinformasjon finnes på www.youpark.no. Sjusjøen Hytteutleie er ikke ansvarlig for eventuelle gebyr som følge av bompassering uten betaling.

Ved ankomst utenfor åpningstider blir nøkler lagt ut i nøkkelboks. Det ligger kjørebeskrivelse til hytta/leiligheten i konvolutt i postkasse under nøkkelboksene. Ved sen ankomst må Sjusjøen Hytteutleie varsles innen kl. 12 ankomstdag.

Innsjekk tidligst kl. 16:00 og utsjekk senest kl. 11:00.

RENGJØRING
Ved avreise skal leietaker rydde etter seg. Dette innebærer at leietaker vasker av søl på tilsmussede overflater, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten, samt uteområde tilknyttet boenheten. Søppel kastes i utsatte restavfallscontainere eller renovasjonspunkt med adresse Benstigen.  Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Skulle ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, tilkommer gebyr. Husk å lukke alle dører og vinduer, samt trekke ut støpsel på småelektriske gjenstander.

SNØMÅKING OG SNØBRØYTING I VINTERSESONG
I vintersesong er Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for å bestille brøyting og måking av snø ved inngangsparti. Ved ankomst på dager med mye snøfall/vind, må det allikevel påregnes at også leietaker p.g.a. snøføyke må måke frem til inngangen.  På uværsdager kan det også være ventetid på brøyting av gårdsplass selv om Sjusjøen Hytteutleie har bestilt brøyting til ankomst. Årsaken er at brøytemannskapet under uvær må prioritere brøyting av felles veier for å sikre adkomst for utrykningskjøretøy. Under selve oppholdet er leietaker selv ansvarlig for snømåking av inngangsparti, og/eller der brøytebil ikke kommer til rundt leid hytte/leilighet. Snøfrie terrasser/verandaer er ikke standard i vintersesong. Ønskes dette må det bestilles av leietaker mot ekstra kostnad for utføring av jobben.
Leietaker er selv ansvarlig for å ha kjøretøy skodd for de kjøreforhold som måtte være under oppholdet.

GENERELL INFORMASJON
Sjusjøen Hytteutleie AS fraskriver seg ansvaret for feil som leietaker og leietakers følge gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår.

PRIVATEIDE HYTTER OG LEILIGHETER
Sjusjøen Hytteutleie AS er fremleier av privateide hytter og leiligheter, og kontaktpunkt for leietaker fra første henvendelse og frem til avreise.
Privateide hytter og leiligheter kan ikke forventes å ha standardisert inventar og utstyr. Dersom leietaker har behov for ikke-typisk utstyr under sitt opphold anmodes det om å medbringe dette selv. Herunder også kjøkkenutstyr.  Leietaker plikter å behandle annen manns eiendom hensynsfullt.

SPESIELLE ØNSKER
Ved ønske om at boenheten skal ha spesielle fasiliteter, beliggenhet, eller leietaker har spesielle krav til boenheten, og dette ikke klart fremkommer i beskrivelse av boenheten og Sjusjøen Hytteutleies bekreftelse MÅ leietaker ta direkte kontakt med Sjusjøen Hytteutleie AS. Det er leietakers ansvar å forsikre seg om at boenheten har de kvaliteter leietaker ønsker før bestilling gjennomføres. Er bestillingen gjennomført vil ikke denne type avvik gi grunnlag for avbestilling.

GJENGLEMTE GJENSTANDER
Sjusjøen Hytteutleie AS har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.

BOBLEBAD
Enkelte hytter har boblebad som ekstra tilbud til leietaker. Det er tillegg i pris for leie av boblebad.  Sjusjøen Hytteutleie er ansvarlig for klargjøring og rengjøring av boblebad i forkant. Leietaker er ansvarlig for å behandle boblebadet etter instrukser gitt av Sjusjøen Hytteutleie under oppholdet. Dersom boblebadet leies av to leieforhold som reiser og ankommer samme dag må den som ankommer være innforstått med at boblebadet trenger 24 timer til oppvarming etter rengjøring før bruk.

LEIETAGERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR
Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader og ødeleggelser påført av leietaker og leietaker sitt reisefølge under oppholdet.

STØY
Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for naboer vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Det skal være stille senest kl. 23.00

Leietakere kan uventet blir utsatt for støy fra byggeprosjekter, trafikk eller liknende. Sjusjøen Hytteutleie kan ikke holdes ansvarlig for støy av denne art.

ANTALL PERSONER
Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dette antallet inkluderer også barn.

HUSDYR
Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt. Sjusjøen Hytteutleie kan ikke garantere at det ikke tidligere har oppholdt seg kjæledyr i enheten, og påtar seg ikke ansvar for leietakers allergiske reaksjoner som et resultat av husdyr har vært inne i enheten.

UTSTYR TIL UTLEIE

Dyner og puter finnes i utleieenhetene. Sengesett og håndklær kan medbringes eller leies hos Sjusjøen Hytteutleie. Det gjøres oppmerksom på at leide laken er tilpasset enkeltseng, og noen senger vil ha behov for ekstra laken.
Reiseseng til barn kan leies av Sjusjøen Hytteutleie. Dyne, pute og sengetøy til barneseng må medbringes av leietaker.

Alle bestillinger må være Sjusjøen Hytteutleie i hende senest 1 uke før ankomst.

SKADER/BRANNALARM
Skader som leietaker påfører enheten og dens løsøre, skal erstattes av leietaker. Leietaker plikter å opplyse Sjusjøen Hytteutleie om skaden snarest mulig, eller senest kl. 10:00 påfølgende åpningsdag.

Selvforskyldt utløsning av brannalarm der brannalarm er direkte tilkoblet til alarmselskap og/eller brannvesen som fører til utrykning vil bli krevd erstattet før avreise. Gebyr for unødig utrykning er NOK 5000,- fastsatt av brannvesenet.

Det er røykeforbud på alle hytter og leiligheter. Blir ikke dette overholdt vil leietaker bli etterfakturert for kostnadene det medfører å fjerne lukt, minimum NOK 1500,-.

ILD OG STRØM
Ildsteder skal brukes med varsomhet. Opptenning skal skje med rent trevirke og/eller tennbriketter. Papir i all former skal ikke benyttes som opptenning. Leietaker skal gjøre seg kjent med innendørs ildsted før opptenning. Se hytta/leiligheten sin informasjonsperm for ytterligere informasjon som omhandler ildstedet dersom dette er tilgjengelig. Aske fra ildsted skal behandles slik at det ikke forsaker skade på bygninger eller natur.
Enkelte hytter har ildsteder utendørs, enten i form av flyttbar grill, fast grill eller bålpanne. Ved til bruk utendørs må dekkes for leietakers regning og kan kjøpes hos Sjusjøen Hytteutleie.
All form for ildopptenning i tilgjengelige fasiliteter skal skje under oppsyn av leietaker. Det er ikke tillatt å tenne bål på område tilknyttet hytta/leiligheten. Ved tenning av bål i utmark gjelder aktsomhetsregelen. Bålforbud må respekteres.

Normalt forbruk av strøm, ved til innendørs fyring og vann er inkludert i prisen. Ved forbruk utover det som anses som normalt for hyttens størrelse, antall boende personer og sesong vil det tilkomme tilleggsgebyr. Sjusjøen Hytteutleie oppfordrer til å holde forbruket til et nøkternt nivå.
Varmekilder på strøm og ild skal ikke tildekkes under bruk! Leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor eier dersom en tildekket varmekilde eller annen uvøren behandling av varmekilder forårsaker skade .

EL-BIL/HYBRID-BIL

Enkelte enheter har eget ladepunkt for lading av el-bil/hybrid-bil. Tilgang til ladepunkt under oppholdet kan kjøpes gjennom Sjusjøen Hytteutleie.
Lading av el-bil/hybrid-bil er bare tillatt dersom hytte/leilighet er utstyrt med ladestasjon/ladeboks. Ved leie av hytte/leiligheten uten ladestasjon/ladeboks, skal lading av el-bil/hybrid på offentlig ladestasjon benyttes.
Kontakt Sjusjøen Hytteutleies resepsjon for informasjon om nærmeste ladepunkt.
Leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor eier dersom uegnet ladepunkt benyttes og forårsaker skade.

TV OG INTERNETT
Internett er en ekstra tjeneste eier av hytta/leiligheten tilbyr. Flere av hyttene/leilighetene i Sjusjøen Hytteutleie sin portefølje har ikke tilgang på internett.
Sjusjøen Hytteutleie har enkle mobilrutere(4G) som kan leies mot tillegg i pris.
For internett er ikke Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for bortfall av signaler, datamengde, hastighet, overbelastet antenne, kabelproblemer, eller andre problemer med dekning.
For TV er ikke Sjusjøen Hytteutleie ansvarlig for bortfall av signaler eller utilfredsstillende kanalpakke.
Det gjøres oppmerksom på at kanal-pakkene til TV på hytte/leilighet i Sjusjøen Hytteutleie sin portefølje varierer. På enkelte hytter/leiligheter kan eget abonnement for TV og streaming benyttes.

REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor Sjusjøen Hytteutleie på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for leietaker. Leietaker forplikter seg likevel til å gi Sjusjøen Hytteutleie rimelig tid til å rette eventuelle feil og mangler dersom feilen/mangelen tilsier dette. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

I helg og høytider kan det ikke forventes at feilen/mangelen blir utbedret før neste virkedag dersom det kreves fagpersonell eller innkjøp hos forhandler. Dette omfatter ikke kritiske skader som må repareres umiddelbart.

FORCE MAJEURE, OG/ELLER EKSTRAORDINÆRE HENDELSER OG OMSTENDIGHETER, OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD

Sjusjøen Hytteutleie kan ikke holdes til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll. Det tas forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Herunder også strømbrudd, stengte veier og redusert fremkommelighet til hytta som følge av vær.

På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted hvis mulig. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet. Dette omfatter forhold som gjør bestilt hytte/leilighet ubeboelig for leietaker og leietakers følge etter Sjusjøen Hytteutleie sitt skjønn, mislighold fra eiers side, eller andre uforutsette hendelser som ligger utenfor Sjusjøen Hytteutleie sin kontroll.

Dersom Sjusjøen Hytteutleie er forhindret eller vesentlig hindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen på grunn av force majeure-hendelser og/eller andre ekstraordinære hendelser eller omstendigheter, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å kansellere avtalen, og er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av avtalen. Dette gjelder ved hendelser og omstendigheter – inkludert, men ikke begrenset til krig, naturkatastrofer, forurensningskatastrofer, tørke, andre ekstraordinære værforhold, epidemier, pandemier, karantenetiltak, stengte landegrenser og/eller geografiske områder, matmangel og/eller rasjonering, trafikkforhold, avbrudd i valutahandel, streik eller lockout. Sjusjøen Hytteutleies rett til kansellering gjelder uavhengig av om force majeure-hendelsene og/eller de andre ekstraordinære hendelsene eller omstendighetene var påberegnelige på tidspunktet bookingen ble gjort. Dersom force majeure-hendelser og/eller ekstraordinære hendelser eller omstendigheter inntreffer, har Sjusjøen Hytteutleie rett til å beholde alle beløp som leietaker har betalt til Sjusjøen Hytteutleie.

LAGRING AV DATA

Leietaker er viktig for Sjusjøen Hytteutleie og ansvaret for sikkerheten til personopplysninger tas svært alvorlig.
Sjusjøen Hytteutleie påtar seg å beskytte personopplysninger og praktisere åpenhet om de opplysninger som innhentes og hva de benyttes til.

PERSONVERN

Hvilke opplysninger behandles og hvordan de brukes:
Sjusjøen Hytteutleie behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker sjusjoen.no. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side det genererte besøket kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.
Dersom det fylles ut informasjon i registreringsskjemaer vil Sjusjøen Hytteutleie også behandle disse. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. E-postadresse kan brukes til å sende reklame dersom det er samtykket, eller det ellers er tillatt etter norsk lov.
Sjusjøen Hytteutleie behandler i tillegg henvendelser og tilbakemeldinger dersom avsender frivillig henvender seg, eller gir tilbakemelding om Sjusjøen Hytteutleie sin nettside.

Utlevering til tredjeparter

Opplysningene blir utlevert til HAUS som hoster sjusjoen.no.

Hvordan oppbevares opplysningene?

Det er implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevares opplysningene kryptert der det er nødvendig.
Øvrige opplysninger som mottas slettes når det ikke lenger er behov for oppbevaring, og maksimum i 3 år.

Lenker

Sjusjoen.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun Sjusjoen.no, og Sjusjøen Hytteutleie har ikke ansvar for hvordan personopplysninger behandles på eksterne sider.

Endringer

Det vill publiseres endringer i personvernerklæringen på nettside, sjusjoen.no. Fortsatte bruk av nettsiden betyr godkjenning av de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.
Sjusjoen.no kan, ved avtale med TripAdvisor eller Google, samle og synliggjøre anmeldelser fra brukere som har publisert informasjon på relevante destinasjoner og produkter på TripAdvisor eller Google. Man har frasagt seg alle rettigheter man måtte ha når man skriver disse brukeranmeldelser. Bidrag kan fritt brukes, kopieres, distribueres og publiseres i alle medier, og på alle måter, uten tillatelse. Se TripAdvisors og Google sine vilkår og merknader for webområdet, personvernbestemmelser og retningslinjer for informasjonskapsler.
Sjusjøen Hytteutleie redigerer ikke brukeranmeldelser, og kan ikke holdes ansvarlige for disse anmeldelsene, eller annen bruk, distribusjon eller republisering av disse. Sjusjoen.no verken bekrefter eller avkrefter meninger eller holdninger uttrykt i brukeranmeldelser. Alle beslutninger tatt med grunnlag i anmeldelser eller kommentarer på Sjusjoen.no, gjøres for egen regning.

Cookies

Sjusjoen.no bruker cookies (informasjonskapsler). Dette er datapakker som lagres på brukerens enhet.
Cookies brukes for å tilpasse nettsidene til brukeren, samt innstillinger, til å gjennomføre anonymiserte undersøkelser om brukeratferd på nettsidene og registrere antall besøkende. Cookies kan også brukes til brukerrettet markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning.

Det benyttes følgende cookies:
Sesjonsavhengige cookies brukes for å registrere at en bruker er inne på sidene, og hvilke valg brukeren gjør.
Faste cookies bruker for at bruker skal slippe å endre noen faste innstillinger hvert besøk nettsted (for eksempel språk). De fleste faste cookies har en utløpsdato, og vil slettes automatisk etter en gitt periode.
3. parts cookies brukes for å innhente generell statistikk om besøk på nettsiden, for eksempel Google Analytics.
Bruker kan i sin nettleser velge å avvise cookies. Gjennom en funksjon i nettleser velger bruker også om/når det er ønskelig å slette cookies.

Spørsmål eller kommentarer

Ved spørsmål eller kommentarer til hvordan Sjusjøen Hytteutleie behandler personopplysninger, kontakt info@sjusjoen.no