Betingelser

Bestillingen er bindende for begge parter idet bestillingen er foretatt.

Betaling og kontraktinngåelse

  • Depositum må betales umiddelbart.
  • Depositum utgjør 10 % av leiebeløpet.
  • Resterende leiebeløp skal innbetales senest 45 dager før ankomst.
  • Hvis bestillingen skjer mindre enn 45 dager før ankomst, skal leiebeløpet i sin helhet betales umiddelbart etter at leiekontrakten er mottatt. Mottatt betaling vil ikke bli bekreftet.
  • Dynetrekk, laken, putevar, håndklær og  må enten medbringes eller leies separat fra Sjusjøen Hytteutleie.

Leietid og ankomst

  • Hytten kan disponeres fra kl. 16.00 på ankomstdagen.
  • På avreisedagen må hytten være forlatt senest kl. 11.00

Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling innen to (2) virkedager fra bestilling vil leietaker bli fakturert kr 500, alternativt 10 % av leiesummen. Ved øvrig avbestilling blir følgende gebyrer beregnet:

  • Ved avbestilling inntil 45 dager før ankomst: 10 % av leiebeløpet.
  • Ved avbestilling fra 45 til 16 dager før ankomst: 40 % av leiebeløpet.
  • Ved avbestilling fra 16 dager før ankomst: 100 % av leiebeløpet.

Ansvar under oppholdet

Leietaker plikter å behandle hytta, inventar og utstyr i og tilknyttet hytta på slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Sjusjøen Hytteutleie forutsetter at hytta forlates i samme stand som ved ankomst.Det oppgitte maksimum antall personer som hytta kan leies ut til, må ikke overskrides.Leietaker er personlig direkte ansvarlig overfor hytteeier for tap eller skade leietaker eller hans gjester påfører hytta. Hvis forsikringsdekning må gjøres gjeldende, må leietaker betale forsikringens egenandel.Partene vedtar Sjusjøen Hytteutleies verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

Klager

Skade og feil på hytta, inventar og utstyr må meddeles Sjusjøen Hytteutleie umiddelbart. Klage som mottas etter avsluttet leietid, vurderes bare hvis forsøk på å rette manglene ikke har ført fram. Slik klage må være Sjusjøen Hytteutleie senest i hende 15 dager etter leieforholdets slutt.

Husdyr

Koster kr. 200,- pr. husdyr pr. opphold, i enheter hvor dyrehold er tillatt.

Obligatorisk sluttrenhold

Sluttrenhold er obligatorisk. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter likevel skal utføres før avreise:Det skal ryddes i hele hytta, møbler og utstyr skal settes på plass, avfall skal tømmes og kastes i containere på henvist plass, oppvask skal tas, leier dere sengetøy og håndklær av oss, skal dette legges i sekker.Dersom dette ikke er utført vil Sjusjøen Hytteutleie fakturere gjesten for de antall arbeidstimer og totale omkostninger det tar å utføre disse oppgaver, minimum kr 500,-